mostbet

bittorrent

Где поесть в Калининграде

посуточно калининград

снять квартиру посуточно калининград

bittorrent download

Warsztaty baletowe dla dzieci

Dwa ostatnie tygodnie sierpnia to był dla mnie nie tylko powrót do pracy po upragnionych wakacjach, ale także czas na warsztaty baletowe dla dzieci w Młodym Balecie Polskim, szkole Anny Davies.

Jakiś czas temu pisałam Wam o zajęciach z baletu dla dorosłych (o tutaj). Balet dla dzieci to jednak zupełnie co innego.

Zajęcia baletowe dla dzieci wymagają od pedagoga zupełnie innego podejścia niż do dorosłych. Wynika to między innymi z faktu, że dorosły zazwyczaj wie, czemu na takich zajęciach się znajduje. Dziecko trzeba zachęcić, zarazić pasją do ćwiczeń i do tańca, pokazać w najbardziej przystępny sposób, że to nie jest zabawa a jednak poważna praca nad swoim ciałem.

Podczas zajęć u Ani miałam pod swoimi skrzydłami ponad 20 uczennic. Od ośmiolatek do trzynastolatek i wszystkie jednakowo mocno chciały ćwiczyć. Cierpliwie korygowały błędy, słuchały moich uwag, starały się naśladować wykonanie poszczególnych ćwiczeń. A ja z dumą patrzyłam jak z dnia na dzień coraz lepiej wykonywały powierzone im zadania!

Aby nauczać tańca klasycznego pedagog musi mieć ukończone studia w tym kierunku. W Polsce tylko na jednej uczelni istnieje kierunek Pedagogika Baletowa- na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Oczywiście, aby prowadzić zajęcia w przedszkolach zapewne wystarczy odpowiednie przygotowanie pedagogiczne oraz ukończone kursy instruktorskie. Ale aby nauczać techniki zgodnie z konkretną metodyką nauczania potrzebne jest ukończenie studiów w tym kierunku, bo tylko one upoważniają do zawodowego i profesjonalnego przygotowania młodych adeptów sztuki baletowej do wykonywania zawodu tancerza.

 

Moim celem tych dwutygodniowych zajęć była poprawa wykonania piruetów, zarówno przy drążku, jak i na środku sali oraz poprawa świadomości prawidłowego utrzymywania pozycji rąk. Ci z Was, którzy ćwiczą balet na pewno wiedzą jak wygląda I, II czy III pozycja rąk. Rolą pedagoga jest wskazanie JAK prawidłowo utrzymywać ręce w zadanej pozycji, które mięśnie zaangażować i w jaki dokładnie sposób uzyskać pożądany kształt ręki w pozycji.

Często pytacie mnie „co zrobić, żeby trzymać nogi w górze?”. Niestety, odpowiedź zawarta jest właśnie w tym pytaniu: musimy trzymać je w górze. Zaczynając od mocno wyciągniętej stopy, poprzez wyprostowane kolano- utrzymujemy nogę w pozycji, tyle  ile możemy. Następnie opuszczamy nogę i unosimy znowu utrzymując pozycję kilka sekund. Możemy dodatkowo wykonywać ćwiczenia wzmacniające wewnętrzne mięśnie ud posilając się na przykład gumą do rozciągania.

Każde ćwiczenie w tańcu klasycznym ma swój cel i warsztaty baletowe to był dobry moment, aby pokazać dzieciom jak bardzo jest to ważne.

Począwszy od pierwsych ćwiczeń przy drążku, po te coraz bardziej skomplikowane wypracowujemy i doskonalimy techniczne wykonanie poszczególnych elementów. Ma to na celu wyrobienie prawidłowych nawyków, które następnie zastosujemy wykonując zadaną choreografię już na scenie podczas spektaklu.Ćwiczyłyśmy również prawidłowe stanie w pointach na czubkach palców oraz schodzenie z nich. Z point NIE WOLNO spadać! Dlatego technika prawidłowego wchodzenia na pointy i schodzenia z nich do zadanej pozycji jest bardzo ważna!

Mam nadzieję, że warsztaty baletowe zostaną długo w pamięci dzieci i że podczas ich trwania nauczyły się wiele nowego, co w przyszłości pomoże im jeszcze bardziej świadomie pracować!

Zdjęcia Anna Davies oraz Paweł Bosky

MIŁEGO DNIA!
SIMPLE.DANCER