mostbet

bittorrent

Где поесть в Калининграде

посуточно калининград

снять квартиру посуточно калининград

bittorrent download

Let’s DANCE Poland 2017

Zawsze mówię, że w Polsce brakuje wielkich, głośnych wydarzeń związanych z tańcem, jego wszelkimi odmianami. Pomimo, iż jestem tancerką baletu, tańca stricte pełniącego funkcję sceniczną i widowiskową, wiem jak bardzo ważny jest taniec w aspekcie rozrywkowym w życiu społecznym. Wiecie, że moja praca licencjacka opisywała o hip-hopie? Dokładnie tak! Udowadniałam w niej, że street dance również ma szansę na zyskanie miana dzieła tanecznego w ujęciu sztuki tańca. Sięgał po niego nawet Boris Ejfman w jednym ze swoich wielkich choreograficznych dzieł.

W dniach 20 i 21 maja 2017 r. w centrum EXPO XXI Warszawa odbędzie się pierwsza edycja Festiwalu Tańca Let’sDANCE® w Polsce. Podczas dwóch dni polska stolica będzie obracała się w różnych stylach tańca: klasyka, jazz, taniec nowoczesny, taniec współczesny, hip-hop, breakdance, dancehall, salsa, high heels czy twerkout… Let’sDANCE® jest tanecznym wydarzeniem, które organizowane jest obecnie w dwóch krajach: we Francji i w Polsce.


Ponad 4000 uczestników pochodzących z różnych regionów Polski będzie miało okazję skorzystać z 40 zajęć odbywających się w 3 studiach o powierzchni 200 m2. Ponad 70 wystąpień na wielkiej scenie centralnej, przemówienia, pokazy, prezentacje taneczne, spotkania z profesjonalistami, a także konkursy. Po raz pierwszy w Polsce na jednej hali zaprezentują się takie marki jak: BLOCH, Sansha, Vicard, Intermezzo, PortDance, Akces Dance, Decathlon, Blackroll Polska, Flexiline oraz Oranżada Hellena. W niedzielę znajdziecie mnie przy stanowisku BLOCHa 🙂 z przyjemnością będę reprezentować tę australijską markę wraz z managerami polskiego sklepu! Spodziewajcie się mini relacji na Instastories!

Uczestnicy Festiwalu Tańca Let’sDANCE® będą mieli okazje wziąć udział w warsztatach udzielanych przez znanych instruktorów oraz ambasadorów Let’sDANCE® w Polsce: Anna YouYa Jujka, Artur Kuriata, Gabriel Piotrowski, Joachim „Jojo” Uetake, Paulina Wiszowata, Alisa Floryńska, Piotr Jeznach, Neder Ben Rachid, Patman Crew, Grzegorz Kuciak, Natalia Maria Wojciechowska, Bartek Wójcik, Kamil „Santi” Węsierski, Dominika Śliwińska (Twerkout by Domi), Dariusz Nowak (Wydział Teatru Tańca PWST w Bytomiu), Maciej Kuźmiński i wielu innych… 
Podczas Festiwalu Tańca Let’sDANCE® na scenie pojawią się również Laureaci oraz Finaliści Grand Prix de Paris 2017, którzy zostali nominowani do udziału w konkursie w ramach pierwszej edycji polskich preselekcji, które odbyły się 11 lutego 2017 r. w Warszawie, z decyzji Jury w składzie: Daniela Agésilasa z Opery Narodowej w Paryżu, Jacek Przybyłowicz, Elżbieta Pańtak, Magdalena Ciechowicz, Karol Urbański, Dominik Muśko, Ewa Głowacka oraz Cathy Bisson z CNSMDP w Paryżu. 

Grand Prix de Paris Let’sDANCE® to wyjątkowa inicjatywa, która daje szansę młodym, profesjonalnym tancerzom na wystąpienie przed prestiżowym Jury złożonym z dyrektorów teatrów, oper i zespołów tanecznych oraz choreografów o działalności zarówno w skali narodowej jak i międzynarodowej ułatwiając im tym samym rozwój kariery zawodowej.’’ – wyjaśnia Daniel Agésilas, przewodniczący Jury Grand Prix de Paris, związany z Operą Narodową w Paryżu oraz były dyrektor CNSMDP w Paryżu.  

Finaliści Grand Prix de Paris 2017, którego finał odbył się 11 marca w Grande Halle de la Villette, mieli okazję wystąpić przed prestiżowym Jury pod przewodnictwem Daniela Agésilasa, któremu towarzyszyli: Noëlla Pontois, Marie-Claude Pietragalla, Cathy Bisson, Charles Jude, Thierry Malandain, Guillaume Siard, François Delétraz, Mourad Merzouki, Attilio Labis, Robert Swinston oraz Jacek Przybyłowicz. 

Festiwal Tańca Let’sDANCE® : Centrum EXPO XXI – Warszawa 
Sobota 20 maja 2017 r. od 09:30 do 19:30 i 21 maja 2017 r. od 09:30 do 17:30 
Let’sDANCE® City Battle Sobota 20 maja 2017 r. Centrum EXPO XXI – Warszawa 
Informacja i rezerwacja : www.letsdancepoland.com 
Mielibyście ochotę znaleźć się w samym centrum tego wydarzenia?
Zobaczyć na żywo występujących tancerzy, obejrzeć stanowiska marek baletowych i sportowych biorących udział w tych wyjątkowych targach?
Wpiszcie w komentarzu czym jest dla Was taniec i jakie miejsce zajmuje w Waszym sercu!
Podajcie również swój adres email, abym mogła się z Wami skontaktować w razie wygranej 🙂
Autorów dwóch najciekawszych odpowiedzi organizator festiwalu
Let’s Dance Poland nagrodzi darmowymi wejściówkami na targi!

Zabawa trwa do wtorku, piątku 12 maja do godziny 23.59 🙂

Organizatorem zabawy i fundatorem nagrody jest organizator Festiwalu Tańca Let’sDANCE®
Organizator ani ja, autor bloga SIMPLE.DANCER’s life, nie ponoszą ewentualnych kosztów podróży do Warszawy gdzie odbywa się festiwal
Zwycięzcy zostaną wyłonieni dnia 13 maja do godziny 20.

Regulamin konkursu Regulamin konkursu Festiwal Tańca Let’sDANCE® Poland
 §1 Organizacja
1.Organizatorem konkursu ,, Simple Dancer’s Life” jest Simple Dancer’s Life https://simpledancerslife.blogspot.com/, zwana dalej Organizatorem.
2.Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.
3. Fundatorem nagród w konkursie jest firma POLO EVENT z siedzibą 24, rue Philippe de Girard PARIS (750100) o numerze FR 71 808 125 967.
4. Akcja konkursowa organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook, przy wykorzystaniu posta konkursowego opublikowanego na stronie https://www.facebook.com/simpledancerslife w dniu 8 maja o godz. 11:00 (zwany dalej Post konkursowy)
5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
6. Konkurs trwa od godz.11:00 dn. 8 maja 2017r. do godz. 23:59 dn. 9 maja 2017 r. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub skrócić trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na Fanpage’u wskazanym w § 1 pkt. 4 Regulaminu.
7. Uczestnik powinien posiadać: komputer lub urządzenie mobilne, dostęp do Internetu, profil na Facebooku wyłącznie z prawdziwymi danymi.
§2 Uczestnicy
1. Uczestnikami konkursu, zwanymi dalej Uczestnikami, mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
2. Warunkiem bezwzględnym do uczestnictwa i otrzymania nagrody jest posiadania profilu z danymi zgodnymi z prawdą.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.
4. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia (treść komentarza) w obrębie fanpage’a  https://www.facebook.com/simpledancerslife oraz w obrębie strony internetowej https://simpledancerslife.blogspot.com/.
5. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:
a) jest osobą pełnoletnią, lub w przypadku gdy nie jest osobą pełnoletnią zobowiązuje się dostarczyć na adres siedziby Organizatora pisemną zgodę opiekuna prawnego na wzięcie udziału w konkursie do dn. 9 maja 2017r. włącznie. Niedostarczenie zgody traktowane jest równoznaczne z potwierdzeniem pełnoletności przez Uczestnika.
§3 Zasady konkursu
1. Aby wziąć udział w konkursie należy:
1/ Polubić post konkursowy 
2/ Odpowiedzieć w treści komentarza pod postem konkursowym na pytanie konkursowe: ,,Czym dla Ciebie jest taniec’’.
Komplet wszystkich powyższych elementów nazywany jest dalej Zgłoszeniem.
2. Zgłoszenia z innych kont, w szczególności kont fikcyjnych, nienależących do konkretnej osoby fizycznej (a także innych kont Fanpage), nie będą brane pod uwagę i będą eliminowane z rywalizacji w procesie weryfikacyjnym. Odpowiedzi należy udzielać wyłącznie na fanpage’u https://www.facebook.com/simpledancerslife Odpowiedzi udzielane w inny sposób lub pod innymi postami nie będą brane pod uwagę.

3. Każdy uczestnik może dokonać jednego Zgłoszenia do konkursu.
4. Konkurs przebiega następująco:
a) od 8 maja 2017 r. od godz. 11:00 do 12 maja 2017 r. do godz. 23:59 Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia,
b) Zwycięzca zostanie wyłoniony przez Organizatora na podstawie decyzji uznaniowej,
c) nagroda będzie do odbioru u organizatora w dniu wydarzenia tj. Festiwal Tańca Let’sDANCE®, który odbywa się w terminie 20 – 21 maja 2017 r. 
5. Wyniki konkursu zostaną podane na fanpage’u https://www.facebook.com/simpledancerslife najpóźniej w dniu 10 maja 2017 r

Zwycięzca zobowiązany jest  do skontaktowania się z Organizatorem konkursu za pomocą wiadomości prywatnej przesłanej poprzez https://www.facebook.com/simpledancerslife nie później niż 1 tydzień od dnia ogłoszenia wyników, w szczególności w celu przekazania danych niezbędnych do przyznania nagrody. Nieskontaktowanie się przez Laureata z Organizatorem w tym czasie oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
§4 Nagrody
1. Nagrodą w konkursie jest 3 x Bilet jednodniowy na Festiwal Tańca Let’sDANCE®, który odbędzie się 20 -21 maja 2017 r.   
2. Zwycięzcy zostaną poinformowani przez Organizatora o wygranej poprzez Fanpage.
3. Odbiór Nagrody nastąpi poprzez odebranie nagrody na miejscu wydarzenia                 tj. Festiwalu Tańca Let’sDANCE®, który odbędzie się 20 -21 maja 2017 r.   
4. Zwycięzca jest zobowiązany do poprawnego przekazania Organizatorowi wszystkich danych niezbędnych do odbioru Nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pod rygorem utraty prawa do Nagrody, z uwzględnieniem postanowień ust. 9 niniejszego paragrafu.
5. Nagroda nie podlega zamianie na inne rzeczy, usługi ani też równowartości pieniężne.
6. Nagroda powinna zostać odebrana przez Zwycięzcę w terminie 20 – 21 maja 2017r., pod rygorem utraty prawa do Nagrody.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Zwycięzcy Konkursu z przyczyn niezawinionych przez Organizatora, w szczególności w przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę wymaganych danych lub podania danych nieprawdziwych.
§5 Reklamacje i postanowienia końcowe
1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja – w terminie 7 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż 10 maja 2017 r. Reklamacje nadesłane pod tym czasie, nie będą rozpatrywane.
2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 7dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie.
3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.
4. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Organizatora sąd powszechny.
5. Dane osobowe Uczestników, przekazane Organizatorowi stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu, będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015, poz. 2135 ze zm.; dalej: „Ustawa o Ochronie Danych”).
6. Przystępując do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
7. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród.
8. Administratorem danych osobowych Uczestników, przetwarzanych na potrzeby Konkursu, jest Organizator.
9. Podanie danych osobowych przez Uczestnika, oraz zgoda na ich przetwarzanie zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu jest dobrowolna. Każdy Uczestnik, ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w Ustawie o Ochronie Danych. Każdy Uczestnik ma prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przekazując swoje pełne imię i nazwisko wraz z oświadczeniem o odwołaniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych pisemnie do Organizatora. Złożenie odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa powyżej, w trakcie trwania Konkursu, uważane będzie za wycofanie się Uczestnika z Konkursu.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Fanpage z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora lub pozostających poza kontrolą Organizatora.
11. W trakcie trwania Konkursu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w dostępie Uczestników do Fanpage, które są wynikiem działań lub zaniechań nieleżących po stronie Organizatora, w szczególności będących wynikiem działań lub zaniechań portalu Facebook, braku dostępu Uczestnika do Internetu, itp.
12. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. Przepisy dotyczące sprzedaży konsumenckiej będą obowiązywać wyłącznie w zakresie bezwzględnie wymaganym przez prawo.

7 odpowiedzi na “Let’s DANCE Poland 2017”

  1. Taniec był ze mną od kiedy pamiętam. Mimo że tak poważniej zaczęłam się nim zajmować dopiero w wieku 13, to dopiero 8 lat później zrozumiałam jak ważny jest on w moim życiu. Zrobiłam sobie wtedy pół roku przerwy i bardzo mi go brakowało, zatem wróciłam na salę z podwojonym zapałem do pracy 🙂 Obecnie próbuję rozwijać się w wielu stylach i pomimo słabych predyspozycji fizycznych, czerpię z tego ogromną radość. Zatem zdecydowanie jest to moja największa pasja!
    (email będzie widoczny po kliknięciu na profil)

  2. Taniec jest mową ciała, to jest też możliwość stworzenia czegoś nowego, może nawet być sztuką. Dla mnie ten właśnie język okazał się wyzwoleniem spod mojej natury, nieśmiałości, nieumiejętności wyrażenia w słowach moich emocji. W tańcu czuję się wolna i pełna wiary, że mogę wszystko co tylko zamierzę. Taniec wreszcie pozbawił mnie poczucia małej wartości i nadał mi nową tożsamość.(email to szoszanakeitz@gmail.com)

  3. Już od małego ciągnęło mnie do tańca. Jako ośmioletnia dziewczynka robiłam "przedstawienia taneczne" dla rodziców. Przez pewien czas chodziłam na balet, ale szybko zrezygnowałam, bo była bardzo niemiła atmosfera. Potem nadszedł czas na Małe Słowianki l, jednak nadal to nie było to coś. Teraz tańczę jazz, który wyraża mnie zdecydowanie bardziej niż tamte. Trochę żałuję, że nie wytrwałam przy balecie. Niestety nie jestem tą najlepszą. Bardzo chciałabym zobaczyć takie nagromadzenie wszelkiego rodzaju tańca w stolicy! To będzie coś niesamowitego ujrzeć to wszystko na raz. Kto wie? Może wreszcie znajdę taniec, który będzie wyrażał 100% mnie i dzięki niemu poczuję się wolna…
    adres mailowy: dororo.j00@gmail.com

  4. Taniec to piękna retoryczna emocja wyzwolona z formy ciała. Mówi o wszystkim i jest znana każdemu choć jest niepowtarzalna. Jest też ulotną chwilą dającą szczęście. Dlatego taniec jest dla mnie rajem dnia powszedniego 😉
    iwomotylek@yahoo.co.uk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *